lub wybierz:
Twój koszyk 0 0 zł

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Strona główna / Regulamin

1. motoBMW.PL

motoBMW.pl to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową części oraz akcesoriów do motocykli marki BMW. W siedzibie firmy prowadzony jest serwis motocykli BMW.

2. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy motoBMW.pl jest prowadzony przez firmę Gerrok sp zoo, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem KRS0000139150,  NIP 6760076437, Regon: 003907255, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Karkonoskiej 8.

Adres biura Gerrok sp zoo:

motoBMW.pl
42-262 Poczesna

Nowa Wieś ul. Kopalniana 15

Kontakt ze Sklepem odbywa się poprzez:

- podany wyżej adres korespondencyjny
- telefon kontaktowy: 607 687 084
- adres e-mail: info@motobmw.pl

Konto bankowe:

Nazwa: BRE BANK S.A. 
Oddział: mBANK 
Numer konta:

3. WARUNKI OGÓLNE

Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.motobmw.pl/regulamin, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.
Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do motoBMW.pl oferty zawarcia umowy kupna towarów będących przedmiotem zamówienia.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany przez niego adres e-mail.
Moje-karnisze.pl odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

4. CENY TOWARÓW I KARTY PŁATNICZE

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. ZAMAWIANIE TOWARU

Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia. 
Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: info@motoBMW.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie: tel. 607 687 084(pon.-piąt. w godz. 8:00 - 16:00). Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przesłanym na adres e-mail klienta potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.  
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.
Sklep posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry) oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w terminie do 48 godzin roboczych (z wyłączeniem weekendów i świąt):

§   od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,

§   od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu, w przypadku płatności z góry.

W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia. Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych ustalane będą każdorazowo z zamawiającym.

7. KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW

Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest kurierem DPD. 
Koszty wysyłki kurierem DPD:

§  Części do wagi 5kg
Płatne przy odbiorze: 27 zł
Płatne z góry: 22 zł

§  AKCESORIA I ELEMENTY KARNISZY
(drobne akcesoria, gdzie najdłuższy produkt nie przekracza 50 cm)

Płatne przy odbiorze: 14 zł
Płatne z góry: 12 zł

§  Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sklepu (motoBMW, 42-262 Poczesna,Nowa Wieś ul.Kopalniana 15). Sklep poinformuje klienta telefonicznie o dostępności towaru w miejscu odbioru.

 

8. WYSYŁKA ZAGRANICZNA I JEJ KOSZTY

Sklep realizuje wysyłki zagraniczne na teren krajów Unii Europejskiej. (Są to państwa:  Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).
Sprzedaż towarów odbywa się na terytorium Polski, a płatność przyjmowana jest tylko w złotych polskich.

Koszt wysyłki do wyżej wymienionych krajów wynosi 150 zł. Jedyny możliwy rodzaj płatności przy wysyłkach zagranicznych, to płatność przelewem, z góry, na konto sklepu.

9. ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie, bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem: www.motoBMW.pl/zwroty.

Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie motoBMW.pl

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sklepu:

motoBMW.pl
42-262 Poczesna

Nowa Wieś
ul.Kopalniana 15
tel. 607 607 084
W przypadku zwrotu, Sklep gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę.

Koszty zwrotu wykonanego przez Klienta samodzielnie, ponosi Klient.

10. REKLAMACJE

Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: www.motobmw.pl/reklamacje. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:


motoBMW.pl
42-262 Poczesna

Nowa Wieś
ul.Kopalniana 15
tel. 607 687 084

W przypadku reklamacji Sklep wysyła po odbiór towaru własnego kuriera. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi Sklep. Do reklamowanej przesyłki, wraz z towarem, należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie motoBMW.pl wraz z opisem przyczyny reklamacji.
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 
Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, Sklep zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty wraz z kosztami przesyłki. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, niewynikłe z powodu standardowego użytkowania.

Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Okres gwarancji wynosi 2 lata.
Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar na podstawie rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 1 roku od momentu jego wydania.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


11. PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT.  
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Klient dokonujący zamówienia w sklepie motoBMW.pl, w momencie dokonywania zakupu zgadza się na przetwarzanie przez Gerrok sp zoo - właściciela motoBMW.pl, swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem właściwego formularza.

motoBMW.pl informuje iż:

1.  Administratorem danych osobowych jest Gerrok sp zoo z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Kopalniana 15, NIP: 6760076437, info@motobmw.pl

2.  Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

3.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 40 dni od dnia realizacji zamówienia, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych motoBMW. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

4.  Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT
- operatorzy pocztowi i kurierzy

5.  Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych we Francji.

6.  W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.  Dane Osobowe w celach statystycznych będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook. Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UEUSA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z
siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

8.  Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

9.  Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10.          Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11.Podanie wskazanych danych osobowych jest wymagane przez motoBMW.pl w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez motoBMW.pl jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.